وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (به‌اختصار: واجا) مسئولیت گردآوری و پرورش اطلاعات امنیتی و برون‌مرزی، حفاظت اطلاعات، فعالیت‌های ضدجاسوسی و مبارزه با تروریسم را برعهده دارد.

 
 
تلگرام  :  09123612102