العربی الجدید بررسی کرد؛ پرونده آتش‌بس و دور تازه مذاکرات در دوحه