از صدور حکم برای متهمان پرونده سرقت بزرگراه صدر تا پر معامله‌ترین مناطق تهران در بازار مسکن