نصرالله: توقف درگیری در جبهه شمال با توقف حملات به غزه مرتبط است