جزئیات برگزاری مراسم «تحلیف» پزشکیان: دعوت از مقامات کشورهای محتلف جهت حضور در  مراسم تحلیف در حال انجام است هنوز تعداد کشورهایی که شرکت می‌کنند، قطعی نشده