سازمان سنجش: کنکور تحت هر شرایطی پنج شنبه و جمعه برگزار می‌شود