نشست شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه بین المللی فناوری برگزار شد