پنجره استقلال بسته نیست؛ تارقلی‌زاده: در پرونده‌ها چنین چیزی ندیدم