شهید امیرعبداللهیان و همکارانش دستاورد‌های درخشانی را با مدیریت شهید رئیسی محقق کردند