رئیس کمیتهٔ روابط بین‌الملل فدراسیون: رونالدو را به ایران آوردیم تا به جامعه روحیه تزریق شود