دیدار رمضانی کارگزاران نظام با رهبر انقلاب برگزار می شود