پیش‌بینی مهم یک کارشناس درباره نرخ ارز در سال جدید دارابی: این دردسر بزرگ بازار ارز را تهدید می‌کند