مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در میدان فلسطین