عملیات ضدصهیونیستی در مناطق اشغالی ۴ پلیس زخمی شدند