نمایش ریاکارانه رادیکال‌های اصلاح‌طلب پس از انتخابات داستان صبح جمعه روحانی همچنان ابهام می‌آفریند!