جنایت بیمارستان الشفا، بخشی از طرح تل‌آویو برای کوچاندن مردم غزه