پیکر شهدای دمشق جمعه مصادف با روز قدس در تهران تشییع می شوند