پول‌های آزاد شده در جهت رفع نیاز مردم هزینه خواهد شد حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس به هیچ وجه امنیت‌ساز نیست