ابراز امیدواری کره جنوبی به بهبود روابط با ایران در پی انتقال پول