تروئیکای اروپایی و آمریکا از ایران خواستند با آژانس انرژی اتمی همکاری کند