وقتی رونالدو، آدرین کوچولو را به آرزویش می رساند (عکس)