بیانیه وزارت خارجه درباره آزادسازی منابع مالی مسدود شده در کره‌ جنوبی