تروریست‌های تجزیه‌طلب در کردستان عراق، به ۵ اردوگاه منتقل می‌شوند