آمادگی وزارت نیرو برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان درجهت مدیریت دارایی‌های فیزیکی