تحقیر پلیس ژاپن توسط تیم امنیتی آمریکایی‌ها در اجلاس G۷!