ثبت سومین مورد مثبت ابتلا به فلج اطفال در افغانستان