محمدی: تعداد تماشاگران دربی 101 حدود 30 تا 35 هزار نفر خواهد بود هر کسی داور شود، احترام می‌گذاریم