ثابت ماندن پرداختی مردم درخرید باکالابرگ الکترونیک