توضیحات یک نماینده درباره شایعه باج‌دهی وزیر بهداشت