پاسخ ستادکل نیروهای مسلح به پیشنهاد وزیر «صمت» برای «واگذاری خودروسازی به ستادکل» برنامه‌ریزی ایران و روسیه برای تولیدمشترک پنج‌میلیون خودرو