واگذاری سهام دولت در پالایشگاه شازند به سازمان تامین اجتماعی