داروهایی مانند آسپیرین و ایبوپروفن ممکن است آرتروز زانو را بدتر کنند