سخنگوی وزارت امور خارجه: دولت طالبان امنیت عزاداران حسینی را تامین کند