تلف شدن یک فرد یوزپلنگ ایرانی بر اثر تصادف در جاده سمنان