چرخش خودروسازی روسیه از غرب، فرصت خوبی برای شرکت‌های ایرانی است حضور قطعه سازان ایرانی در روسیه