رایزنی وزیر خارجه قطر با بورل در خصوص مذاکرات هسته‌ای