حذف مالیات بر ارزش افزوده بازار نیمه‌جان طلا را احیا می‌کند؟