شناسایی ۴۸۵۰ بیمار جدید کرونایی ۹۶ نفر دیگر فوت شدند