ترخیص کالا‌های اساسی دپو شده در گرو تامین ارز طی یک شبانه روز 77 هزار تن کالای اساسی از بندر امام ترخیص شد؛ این یک رکورد است