آسیاتایمز: بایدن در عمل برنامه اتمی را تسهیل می‌کند؛ چون اتمی شدن تهران اجتناب‌ناپذیر است