آئین افتتاح و بهره برداری طرح‌های گروه بنیاد تعاون بسیج