پناهجوی ایرانی بر اثر یخ‌زدگی در مرز لهستان جان باخت