ضرورت ادامه توزیع ویتامین A برای تقویت سیستم ایمنی کودکانِ در ۸ استان کم برخوردار