«جبهه النصره» ۸ بار مناطق کاهش تنش در «ادلب» را هدف حمله قرار داد