کاندیدای شکست‌خورده با پوسترهای تبلیغاتی‌اش ماهی کبابی درست کرد!