زمان اردوی تیم‌ملی بسکتبال مشخص شد غیبت حدادی و احتمال حضور یخچالی در بحرین