سرنوشت جالب پوسترهای تبلیغاتی یکی از کاندیداهای انتخابات عراق +عکس