وقتی خبرنگار بی‌بی‌سی از عصبانیت متوسل به چمن میشه! +فیلم