اعتبار شوروی در آسمان؛ خرس پرنده 70 ساله خیال بازنشستگی ندارد! (+عکس)