اسامی بازیکنان حاضر و غایب الهلال برای دیدار با پرسپولیس مشخص شد